Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Interpretacja, definicje i odniesienia prawne

Interpretacja

Słowa pisane wielkimi literami mają znaczenie określone pod następującymi warunkami.

Podane definicje zachowują to samo znaczenie niezależnie od tego, czy są podawane w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje i odniesienia prawne

W kontekście niniejszej Polityki prywatności:

 • Niniejsza Strona internetowa (lub niniejsza Aplikacja): Nieruchomość umożliwiająca świadczenie Usługi.
 • Właściciel (lub My): Beautifulskinblog — Osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia tę Stronę internetową i/lub Usługę Użytkownikom.
 • Ty: Osoba uzyskująca dostęp do Usługi lub korzystająca z niej lub organizacja lub podmiot prawny, który dana osoba reprezentuje podczas uzyskiwania dostępu do Usługi lub korzystania z niej, stosownie do przypadku. W kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) możesz zostać oznaczony jako Osoba, której dane dotyczą, lub określony jako Użytkownik, co oznacza, że ​​jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.
 • Firma: Podmiot (określany w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) jest identyfikowany jako Beautifulskinblog znajdujący się pod adresem 10001. W kontekście RODO Spółka pełni funkcję Administratora Danych.
 • Podmiot stowarzyszony: podmiot, który sprawuje kontrolę, jest kontrolowany przez inną stronę lub znajduje się pod wspólną kontrolą z inną stroną. W tym kontekście „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale lub innych papierów wartościowych, które dają prawo głosu w wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Konto: odrębne konto użytkownika utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub określonych sekcji naszej Usługi.
 • Usługa: usługa świadczona przez niniejszą Stronę internetową zgodnie z niniejszymi Warunkami i niniejszą Witryną.
 • Kraj : Delaware, Stany Zjednoczone
 • Usługodawca: Każda osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca dane w imieniu Spółki. Termin ten obejmuje podmioty zewnętrzne lub osoby zaangażowane przez Spółkę do wspierania, dostarczania lub wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie wykorzystania Usługi.
  W kontekście RODO usługodawcy są kategoryzowani jako podmioty przetwarzające dane.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych: oznacza dowolną witrynę internetową lub platformę sieci społecznościowej, na której Użytkownik może się zalogować lub założyć konto w celu uzyskania dostępu do Usługi.
 • Strona fanów na Facebooku: profil publiczny specjalnie utworzony przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, do którego można uzyskać dostęp pod adresem
 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
  Na potrzeby ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do Ciebie, opisują je lub mogą zostać powiązane lub mogą zostać w uzasadniony sposób powiązane z Tobą, bezpośrednio lub pośrednio.
 • Dane osobowe: odnoszą się do wszelkich informacji, które identyfikują osobę, której dotyczą takie informacje, lub które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą.
  Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o Tobie, w tym między innymi Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub czynniki związane z Twoją tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.
  Zgodnie z ustawą CCPA Dane Osobowe obejmują informacje, które identyfikują, odnoszą się do Ciebie, opisują Cię lub mogą być z Tobą powiązane. Obejmuje to dane, które można w uzasadniony sposób powiązać z Tobą, bezpośrednio lub pośrednio.
 • Pliki cookie: plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającego, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, w tym informacje o historii przeglądania witryny w ramach jednej z jej różnych funkcji.
 • Administrator Danych: Na potrzeby RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza to Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 • Niniejsza Strona internetowa (lub niniejsza Aplikacja): Nieruchomość umożliwiająca świadczenie Usługi.
 • Urządzenie: dowolne narzędzie umożliwiające dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane o użytkowaniu: odnoszą się do wszelkich informacji zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Usługi lub pochodzących z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Działalność gospodarcza: zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA (California Consumer Privacy Act) dotyczy Spółki będącej podmiotem prawnym odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych konsumentów. To podmiot nie tylko określa cele i sposoby przetwarzania takich informacji, ale także nadzoruje ich gromadzenie bezpośrednio lub w imieniu innego podmiotu. Niezależnie od tego, czy działa samodzielnie, czy we współpracy z innymi, podmiot ten odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o sposobie przetwarzania danych osobowych konsumentów i prowadzeniu swojej działalności w stanie Kalifornia.
 • Konsument: zgodnie z ustawą CCPA (California Consumer Privacy Act) definiuje się jako osobę fizyczną spełniającą kryteria bycia rezydentem Kalifornii. Ten status rezydenta, określony w ustawodawstwie, obejmuje dwie kluczowe klasyfikacje: po pierwsze, każda osoba przebywająca w USA z powodów innych niż cel tymczasowy lub przejściowy, a po drugie, każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w USA, która tymczasowo przebywa poza granicami kraju cel tymczasowy lub przejściowy.
 • Sprzedaż: w kontekście ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii) odnosi się do czynności polegającej na sprzedaży, wynajmowaniu, udostępnianiu, ujawnianiu, rozpowszechnianiu, udostępnianiu, przekazywaniu lub przekazywaniu w inny sposób danych osobowych Konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej. Wymiana ta odbywa się za pośrednictwem różnych środków przekazu, w tym ustnego, pisemnego, elektronicznego lub innego, i obejmuje przekazywanie takich informacji w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres, miasto, stan, prowincja, kod pocztowy lub kod pocztowy
 • Informacje o profilu w mediach społecznościowych

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z Usługi.

Może to obejmować takie szczegóły, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, konkretne strony odwiedzane w naszym Serwisie, data i godzina Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i dodatkowe dane diagnostyczne.

Kiedy łączysz się z Usługą za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Ponadto możemy zbierać informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Serwis, czy to za pośrednictwem tradycyjnej przeglądarki, czy urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia w celu monitorowania aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Stosowane technologie śledzenia obejmują sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia danych, a także ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Stosowane technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki: Są to małe pliki umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiać Cię o wysyłaniu pliku cookie. Jeśli jednak odrzucisz pliki cookie, niektóre części naszego Serwisu mogą stać się niedostępne. O ile nie dostosujesz ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, Nasz Serwis może z nich korzystać.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web: Niektóre sekcje naszych Usług i naszych wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (znane również jako znaczniki pikselowe, przezroczyste pliki GIF i jednopikselowe pliki GIF). Pliki te umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili określone strony lub otworzyli wiadomość e-mail, a także przyczyniają się do innych istotnych statystyk witryny (takich jak śledzenie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).
 • Pliki cookie Flash: Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub aktywności w naszym Serwisie. Należy pamiętać, że plikami cookie Flash zarządza się oddzielnie od ustawień przeglądarki używanych dla plików cookie przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie Flash można znaleźć w informacjach dostępnych w przewodniku firmy Adobe.

Istnieją dwa rodzaje plików cookies: „Stałe” i „Sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym nawet po przejściu do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie w następujących celach:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie:
  Typ: Pliki cookie sesji
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Niezbędne do świadczenia usług na stronie internetowej i włączania określonych funkcji. Te pliki cookie uwierzytelniają użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez nich żądane usługi nie mogą być świadczone i służą wyłącznie do świadczenia usług.
 • Polityka plików cookie / Informacja o akceptacji Pliki cookie:
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Określenie, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookie:
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Nas
  Cel: Zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronie, takich jak dane logowania lub preferencje językowe, w celu poprawy komfortu użytkowania i wyeliminowania konieczności ponownego wprowadzania preferencji.
 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie:
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Strony trzecie
  Cel: Używane do śledzenia informacji o ruchu w witrynie i interakcjach użytkowników. Zebrane informacje mogą pośrednio identyfikować poszczególnych odwiedzających i są powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem uzyskującym dostęp. Ponadto te pliki cookie mogą być wykorzystywane do testowania nowych stron, funkcji lub funkcjonalności.
 • Targetujące i reklamowe pliki cookie:
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowane przez: Strony trzecie
  Cel: Śledzenie nawyków przeglądania w celu wyświetlenia reklam, które mogą Cię zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują historię przeglądania do grupowania użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Za zgodą reklamodawców zewnętrznych umieszczają pliki cookie w celu wyświetlania odpowiednich reklam w witrynach internetowych osób trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać nasze usługi: Monitoruj korzystanie z naszych usług.
 • Aby zarządzać swoim kontem: Zarządzaj swoją rejestracją jako użytkownik, zapewniając dostęp do różnych funkcjonalności Usługi.
 • W celu wykonania umowy: opracuj, przestrzegaj i podejmuj umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług.
 • Aby się z Tobą skontaktować: wykorzystuj wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, SMS-y lub inne formy komunikacji elektronicznej w celu otrzymywania aktualizacji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa i komunikacji informacyjnej związanej z funkcjonalnościami Usługi, produktami lub zakontraktowanymi usługami.
 • Aby dostarczać wiadomości, oferty specjalne i informacje ogólne: dostarczaj informacje o towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnujesz.
 • Aby zarządzać swoimi prośbami: Weź udział w swoich prośbach i zarządzaj nimi.
 • Dostarczanie ukierunkowanych reklam: opracowuj i wyświetlaj dostosowane treści i reklamy, współpracując z dostawcami zewnętrznymi i mierząc skuteczność.
 • W przypadku przeniesienia działalności: oceniaj lub przeprowadzaj fuzje, sprzedaż, restrukturyzację lub inne przeniesienia aktywów, w tym danych osobowych w takich transakcjach.
 • Do innych celów: Wykorzystywać informacje do analizy danych, identyfikowania trendów użytkowania, oceny skuteczności kampanii promocyjnych oraz ulepszania Usług, produktów, usług, marketingu i doświadczenia użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych:

 • Dostawcom usług: udostępniaj dane osobowe w celu monitorowania usług, wyświetlania reklam i przetwarzania płatności.
 • W przypadku przenoszenia działalności: udostępniaj lub przekazuj dane osobowe podczas negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży, finansowania lub przejęć.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: udostępniaj informacje podmiotom stowarzyszonym, zapewniając zgodność z niniejszą Polityką prywatności.
 • Z partnerami biznesowymi: udostępniaj informacje partnerom biznesowym w celu oferowania określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: Informacje udostępniane w miejscach publicznych mogą być przeglądane i rozpowszechniane przez wszystkich użytkowników. Interakcje w zewnętrznych usługach mediów społecznościowych mogą być widoczne dla kontaktów na tych platformach.
 • Za Twoją zgodą: Ujawniaj dane osobowe w jakimkolwiek innym celu za Twoją wyraźną zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego :

Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu całkowitego wykonania tej umowy.

Dane Osobowe zebrane na potrzeby uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć możliwość dłuższego przechowywania Danych Osobowych w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Zazwyczaj Dane o użytkowaniu są przechowywane przez krótszy okres, chyba że ich przechowywanie jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub wywiązania się z obowiązków prawnych, które wymagają długotrwałego przechowywania takich danych.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki i innych lokalizacjach biorących udział w przetwarzaniu. Oznacza to, że informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, połączona z przesłaniem takich informacji, oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie nastąpi, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe:

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane. Powiadomienie zostanie przesłane przed przeniesieniem Twoich Danych Osobowych i objęciem ich inną Polityką Prywatności.

Egzekwowanie prawa:

W szczególnych okolicznościach Firma może być zmuszona do ujawnienia Twoich Danych Osobowych zgodnie z wymogami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych, takich jak sąd lub agencja rządowa.

Inne wymagania prawne:

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, ochrony i obrony praw lub własności Spółki, zapobiegania lub zbadania ewentualnych nadużyć w związku z usługą, ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usługi lub ogółu społeczeństwa oraz chronią przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:

Chociaż bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas priorytetem, należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Czy zezwalasz usługom stron trzecich na zbieranie informacji?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak wydawcy kart kredytowych, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Użytkowników. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Użytkowników. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe w celu dostosowania Witryny, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz realizacji żądań kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać do Użytkowników e-maile dotyczące badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Serwisie lub informacji związanych z tematyką Serwisu. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać także z innych powodów, np. w celach komercyjnych (wskazanych w sekcji „Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych” w niniejszym dokumencie), a także w celu przestrzegania prawa i obrony naszych praw przed sądem właściwym organom, gdy nasze prawa i interesy są zagrożone lub gdy poniesiemy rzeczywistą szkodę. Bez powiadomienia nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych, niepowiązanych lub niezgodnych celów.

Czy udostępniasz informacje usługom stron trzecich?

Możemy udostępniać dane osobowe i/lub informacje zbiorcze o naszych Użytkownikach, w tym dane demograficzne naszych Użytkowników, naszym stowarzyszonym agencjom i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub przez jakąkolwiek agencję działającą w naszym imieniu.

Remarketing behawioralny

Nasza firma korzysta z usług remarketingowych, aby docierać do Ciebie z reklamami po uzyskaniu dostępu do naszej Usługi lub odwiedzeniu jej. Wraz z naszymi zewnętrznymi dostawcami używamy zarówno plików cookie, jak i technologii innych niż pliki cookie, aby rozpoznać Twoje urządzenie i uzyskać wgląd w sposób, w jaki korzystasz z naszej Usługi. Dzięki temu możemy ulepszać naszą Usługę w oparciu o Twoje zainteresowania i dostarczać reklamy, które z większym prawdopodobieństwem przyciągną Twoją uwagę.

Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie ze swoimi politykami prywatności. Ich działalność umożliwia nam:

 • Mierz i analizuj ruch i aktywność przeglądania w naszej Usłudze.
 • Wyświetlaj reklamy naszych produktów i/lub usług w witrynach internetowych lub aplikacjach stron trzecich.
 • Mierz i analizuj skuteczność naszych kampanii reklamowych.

Niektórzy z tych dostawców mogą wykorzystywać technologie inne niż pliki cookie, na które nie mają wpływu ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie. Twoja przeglądarka może nie zapewniać opcji blokowania takich technologii. Aby odmówić gromadzenia i wykorzystywania informacji na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach, możesz skorzystać z narzędzi stron trzecich, takich jak:

Ponadto możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam na swoim urządzeniu mobilnym, włączając funkcje prywatności, takie jak Ogranicz śledzenie reklam (iOS) i Rezygnacja z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji znajdziesz w systemie pomocy swojego urządzenia mobilnego.

Możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail, zewnętrznym dostawcom. Dzięki temu mogą rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat technologii wykorzystywanych przez tych dostawców i ich możliwości działania na różnych urządzeniach, zapoznaj się z polityką prywatności każdego dostawcy.

Oto lista dostawców zewnętrznych, z których korzystamy:

Płatności

W przypadkach, gdy oferujemy płatne produkty i/lub usługi w ramach naszej Usługi, możemy korzystać z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności w celu przetwarzania płatności. Należy pamiętać, że nie przechowujemy ani nie zbieramy danych Twojej karty płatniczej. Zamiast tego informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których postępowanie z danymi osobowymi reguluje ich odpowiednia Polityka prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności ściśle przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS (Standard bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych), nadzorowanych przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI – będący wspólnym wysiłkiem największych marek, takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Standardy te mają na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania informacji o płatnościach.

Poniżej znajdują się niektóre zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, z których możemy korzystać, wraz z łączami do ich odpowiednich Polityk prywatności:

Korzystając z naszej Usługi do dokonywania płatności przelewem bankowym, możemy poprosić o informacje w celu ułatwienia transakcji i weryfikacji Twojej tożsamości.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez Beautifulskinblog są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników Beautifulskinblog, z wyjątkiem celów wskazanych powyżej.

W jaki sposób użytkownicy mogą zrezygnować z gromadzenia informacji

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i stowarzyszonymi agencjami, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub w następujący sposób:

Czy w Serwisie wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o preferencjach naszych Użytkowników i wybranych przez nich usługach. Używamy plików cookie również ze względów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Użytkowników. Przykładowo, jeśli Użytkownik jest zalogowany, a Serwis nie będzie używany dłużej niż 10 minut, nastąpi automatyczne wylogowanie Użytkownika. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby na ich komputerach były umieszczane pliki cookie, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z Beautifulskinblog, z tą wadą, że niektóre funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo bez pomocy plików cookie.

W jaki sposób Beautifulskinblog wykorzystuje dane logowania?

Beautifulskinblog wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania Stroną internetową, śledzenia ruchu i użytkowania Użytkowników oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych Użytkowników w Witrynie?

Beautifulskinblog nawiązał i będzie nadal nawiązywać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych, jeśli muszą znać podstawę oceny Użytkowników pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnianie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania sądowego lub żądania organu ścigania o udostępnienie informacji. Będziemy również ujawniać dane osobowe, jeśli będzie to zasadnie konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Użytkowników.

W jaki sposób Witryna internetowa zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych Użytkowników są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie audytujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych czy numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania, które mają chronić informacje przesyłane przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek tego typu zdarzenia.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) możemy przetwarzać Dane osobowe na następujących warunkach prawnych:

Zgoda :

 • Wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Wykonanie umowy:

 • Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.

Zobowiązania prawne :

 • Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

Ważne zainteresowania:

 • Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej.

Interes publiczny:

 • Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.

Uzasadnione interesy:

 • Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka zobowiązuje się do udzielenia pomocy w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych. Obejmuje to określenie, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też koniecznością zawarcia umowy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

Twoje prawa wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania Ci możliwości korzystania ze swoich praw.

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które o Tobie posiadamy. Jeśli to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je nadal przetwarzali.
 • Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych konkretnych funkcjonalności Serwisu.

Wykonywanie praw do ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych w EOG.

Prywatność CCPA

Informacje, które zbieramy

W Witrynie gromadzone są informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub urządzeniem („dane osobowe”).

W szczególności w ciągu ostatnich 12 miesięcy Serwis zebrał od swoich konsumentów następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria Przykłady Zebrane
A.Identyfikatory Prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory. NIE
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, debet numer karty lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. NIE
C. Charakterystyka klasyfikacji chroniona na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego. Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientację seksualną, status weterana lub wojska, informacje genetyczne (w tym informacje genetyczne rodziny). NIE
D. Informacje handlowe. Zapisy dotyczące majątku osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, lub inne historie lub tendencje dotyczące zakupów lub konsumpcji. NIE
E. Informacje biometryczne. Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikacyjnych, takich jak odciski palców, odciski twarzy i głosy, skany tęczówki lub siatkówki, naciśnięcia klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz sen dane dotyczące zdrowia lub ćwiczeń. NIE
F.Internet lub inna podobna aktywność sieciowa. Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta z witryną, aplikacją lub reklamą. NIE
G. Dane geolokalizacyjne. Lokalizacja fizyczna lub ruchy. NIE
H.Dane sensoryczne. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne. NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Aktualna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników. NIE
J. Niepubliczne informacje o edukacji (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC sekcja 1232g, 34 CFR część 99)). Dokumentacja edukacyjna bezpośrednio związana z uczniem, prowadzona przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, np. oceny, transkrypcje, listy zajęć, plany uczniów, kody identyfikacyjne ucznia, informacje finansowe ucznia lub dokumentację dyscyplinarną ucznia. NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych. Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i uzdolnienia danej osoby. NIE

Dane osobowe nie obejmują:

 • Informacje dostępne publicznie z rejestrów rządowych.
 • Dane konsumentów zdezidentyfikowane lub zagregowane.
 • Informacje wyłączone z zakresu ustawy CCPA, takie jak niektóre informacje zdrowotne lub medyczne oraz inne kategorie informacji chronionych różnymi przepisami.

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie. Na przykład z wypełnianych formularzy lub kupowanych produktów i usług.
 • Pośrednio od Ciebie. Na przykład z obserwacji Twoich działań w naszym Serwisie.

Źródła danych osobowych

Kategorie danych osobowych opisane powyżej pochodzą z następujących źródeł:

Bezpośrednio od Ciebie:

 • Informacje są zbierane bezpośrednio od Ciebie, na przykład poprzez formularze wypełniane w naszym Serwisie, preferencje wyrażone lub przekazane za pośrednictwem naszego Serwisu lub dane uzyskane z Twoich zakupów w naszym Serwisie.

Pośrednio od Ciebie:

 • Informacje są pozyskiwane pośrednio poprzez obserwację Twojej aktywności w naszym Serwisie.

Automatycznie od Ciebie:

 • Informacje są od Ciebie automatycznie zbierane, na przykład za pomocą plików cookie, które my lub nasi Usługodawcy umieszczamy na Twoim urządzeniu podczas poruszania się po naszym Serwisie.

Od dostawców usług:

Informacje są pozyskiwane od dostawców usług, w tym między innymi:

 • Dostawcy zewnętrzni zaangażowani w monitorowanie i analizę korzystania z naszej Usługi.
 • Dostawcy zewnętrzni zatrudnieni w celach reklamowych w naszej Usłudze.
 • Dostawcy zewnętrzni zatrudnieni do dostarczania Tobie ukierunkowanych reklam.
 • Dostawcy zewnętrzni obsługujący przetwarzanie płatności.
 • Inni zewnętrzni dostawcy wykorzystywani do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.

Pozyskując informacje z tych różnorodnych źródeł, dążymy do poprawy jakości i efektywności usług, które świadczymy dla Ciebie na naszej platformie.

Wykorzystanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe w jednym lub większej liczbie następujących celów biznesowych:

 • Aby spełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby poprosić o wycenę lub zadać pytanie dotyczące naszych usług, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje w celu przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy. Możemy również zapisać Twoje dane, aby ułatwić składanie zamówień na nowe produkty lub przetwarzanie zwrotów.
 • Aby przetwarzać Twoje żądania, zakupy, transakcje i płatności oraz zapobiegać oszustwom transakcyjnym.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym zbadać i odpowiedzieć na Twoje wątpliwości oraz monitorować i ulepszać nasze odpowiedzi.
 • Aby odpowiedzieć na wnioski organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych.
 • Zgodnie z opisem podanym podczas zbierania danych osobowych lub w inny sposób określony w ustawie CCPA.
 • Aby ocenić lub przeprowadzić fuzję, zbycie, restrukturyzację, reorganizację, rozwiązanie lub inną sprzedaż lub przeniesienie części lub wszystkich aktywów naszych lub naszych podmiotów stowarzyszonych, w przypadku których dane osobowe przechowywane przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone na temat użytkowników naszej Strony internetowej znajdują się wśród przenoszonych aktywów .

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych ani wykorzystywać zebranych danych osobowych do zasadniczo różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać i nadal wykorzystywać lub ujawniać różne kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych. Kategorie te obejmują:

Kategoria A: Identyfikatory

Kategoria B: Dane osobowe podlegające ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Kategoria D: Informacje handlowe

Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Należy zauważyć, że wymienione kategorie są zgodne z definicjami zawartymi w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA). To wyjaśnienie nie oznacza ujawnienia wszystkich przykładów w ramach każdej kategorii. Stanowi raczej nasze prawdziwe przekonanie, oparte na najlepszej dostępnej wiedzy, że niektóre informacje mieszczące się w tych kategoriach mogły zostać ujawnione.

W przypadkach, gdy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, zostaje zawarta umowa. Niniejsza umowa określa konkretny cel ujawnienia i zobowiązuje odbiorcę do zachowania poufności danych osobowych, ograniczając jednocześnie ich wykorzystanie wyłącznie w celu wypełnienia warunków umowy.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej w celach biznesowych. Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zarówno zachowania poufności tych danych osobowych, jak i niewykorzystywania ich w żadnym celu innym niż wykonanie umowy.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określonym kategoriom stron trzecich. Należą do nich między innymi:

 • Usługodawcy.
 • Agregatory danych.
 • Procesory płatności.
 • Nasi partnerzy.
 • Nasi partnerzy biznesowi.
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniają nas do ujawnienia Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które Ci dostarczamy.

[wpl_cookie_details]

Sprzedaż danych osobowych z udziałem osób nieletnich poniżej 16 roku życia

Powstrzymujemy się od sprzedaży danych osobowych konsumentów, o których wiemy, że nie ukończyli 16 lat, chyba że uzyskamy pozytywną zgodę („prawo do wyrażenia zgody”) od konsumenta w wieku od 13 do 16 lat lub rodzica/ opiekun konsumenta poniżej 13 roku życia. Konsumenci, którzy zdecydują się wyrazić zgodę na sprzedaż danych osobowych, zachowują prawo do rezygnacji z przyszłej sprzedaży w dowolnym momencie. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możecie przesłać nam wniosek, kontaktując się z nami.

Jeśli podejrzewasz, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16 lat) przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, podając wystarczające dane, aby ułatwić usunięcie tych informacji.

Twoje prawa wynikające z ustawy CCPA

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do zauważenia. Masz prawo otrzymać informację, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów są wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z ustawą CCPA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci informacje na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które o Tobie zebraliśmy
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych (rezygnacja). Masz prawo polecić nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby usuniemy (i poinstruujemy naszych usługodawców, aby usunęli) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszych usługodawców, aby:
  • Dokończ transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarcz towar lub usługę, o którą prosiłeś, podejmij racjonalnie przewidywane działania w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonaj naszą umowę z Tobą.
  • Wykrywaj zdarzenia związane z bezpieczeństwem, chroń przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.
  • Debuguj produkty, aby identyfikować i naprawiać błędy, które pogarszają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do korzystania z wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Kodeks karny § 1546 i nast.).
  • Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, zgodnie ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić osiągnięcie wyników badań lub poważnie utrudnić je, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę .
  • Umożliwiaj wyłącznie zastosowania wewnętrzne, które są w rozsądny sposób zgodne z oczekiwaniami konsumentów w oparciu o Twoją relację z nami.
  • Wypełnij obowiązek prawny.
  • Korzystaj z tych informacji w inny, zgodny z prawem sposób, zgodny z kontekstem, w jakim je podałeś.
 • Prawo do nie bycia dyskryminowanym. Masz prawo nie być dyskryminowanym w związku z korzystaniem z jakichkolwiek praw konsumenckich, w tym poprzez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług.
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie z rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar.
  • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług.
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Wykonywanie praw do ochrony danych zgodnie z ustawą CCPA

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ustawy CCPA i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w Sekretarzu Stanu Kalifornii, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć weryfikowalną prośbę związaną z Twoimi danymi osobowymi.
 • Pod numerem telefonu:+12193652525
 • Pocztą: 10001

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić nam jej prawidłowe zrozumienie, ocenę i udzielenie odpowiedzi

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani przekazać wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Aby złożyć wniosek, zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia
 • I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej weryfikowalnej prośby. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, jeżeli jest to uzasadnione i za uprzednim powiadomieniem.

Wszelkie ujawnione przez nas ujawnienia będą obejmować wyłącznie okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie weryfikowalnego wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format udostępnienia Twoich danych osobowych, który będzie łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży Twoich danych osobowych. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wniosku konsumenta od Ciebie zaprzestaniemy sprzedaży Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z nami.

Nasi dostawcy usług, tacy jak partnerzy analityczni lub reklamowi, mogą wykorzystywać w ramach usługi technologię, która kwalifikuje się jako sprzedaż danych osobowych zgodnie z prawem CCPA. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach i potencjalnej sprzedaży określonej w prawie CCPA, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla używanej przeglądarki i może zaistnieć konieczność rezygnacji w każdej używanej przeglądarce.

Strona internetowa:

Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam wyświetlanych przez naszych usługodawców, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie za pośrednictwem:

Rezygnacja spowoduje utworzenie na Twoim komputerze unikalnego pliku cookie powiązanego z przeglądarką, której używasz do rezygnacji. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane w przeglądarce, będziesz musiał ponownie zrezygnować.

Urządzenia mobilne:

Twoje urządzenie mobilne może oferować opcję rezygnacji z wykorzystywania informacji o aplikacjach, których używasz do wyświetlania reklam kierowanych na podstawie Twoich zainteresowań:

 • „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach z systemem Android.
 • „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z systemem iOS.

Możesz także uniemożliwić gromadzenie informacji o lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, dostosowując preferencje na swoim urządzeniu.

Polityka „Nie śledź” zgodna z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasza usługa nie potwierdza ani nie odpowiada na sygnały Do Not Track. Chociaż sama nasza usługa nie zmienia swojego zachowania w oparciu o takie sygnały, należy pamiętać, że niektóre witryny stron trzecich mogą monitorować Twoją aktywność przeglądania.

Jeśli uzyskujesz dostęp do tych zewnętrznych stron internetowych, masz możliwość zarządzania swoimi preferencjami w przeglądarce internetowej, aby wyrazić swoją wolę, aby nie być śledzonym. Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji „Do Not Track” (DNT) zazwyczaj można znaleźć na stronie preferencji lub ustawień przeglądarki internetowej. Dostosuj te ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi śledzenia online.

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (kalifornijskie prawo Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (ustawa stanu Kalifornia Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii mający z nami nawiązane relacje biznesowe mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z kalifornijskim prawem Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesu i zawodów)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji online, zażądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby poprosić o usunięcie takich danych, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

W jaki sposób Użytkownicy mogą poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach umożliwiających identyfikację?

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji dotyczących ich danych osobowych lub skorygowania wszelkich nieścisłości poprzez:

Czy Użytkownik może usunąć lub dezaktywować Dane osobowe zebrane przez Stronę?

Udostępniamy Użytkownikom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Serwisu poprzez kontakt. Jednakże ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć usunięcie wpisu Użytkownika bez zachowania niektórych pozostałych informacji może być niemożliwe. W przypadku osoby, która zażąda dezaktywacji danych osobowych, informacje te zostaną funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy w żaden sposób sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby.

Prawa użytkownika

Oto podsumowanie praw, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do wycofania zgody

Co się stanie w przypadku zmiany Polityki prywatności?

O zmianach w naszej polityce prywatności będziemy informować naszych Użytkowników poprzez zamieszczenie takich zmian w Serwisie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych osobowych, o które Użytkownik wcześniej prosił, skontaktujemy się z takim Użytkownikiem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki do innych stron internetowych

http://beautifulskinblog.com zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przeniesienie do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.


Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024 r